Prepoznajte i izmerite oksidativni stres u pravo vreme.

PROMEDIS je lekarska ordinacija koja je specijalizovana i opremljena za analizu oksidativnog stresa i antioksidansnog potencijala. Da bi se izabrao najbolji individualni tretman u skladu sa dobijenim rezultatima merenja, neophodno je da ih tumači lekar, edukovan i licenciran za ovu vrstu dijagnostike. Jer jedino na taj način ispitaniku je moguće da bolje razume vrednosti dobijene iz analize, a lekaru, da na osnovu utvrđenog početnog stanja, u nastavku terapije antioksidansima ima uvid u njenu delotvornost i svrsishodnost.

Oksidativni stres je tihi neprijatelj koji preti da ugrozi Vaše zdravlje i blagostanje.

 

naslovna2naslovna3naslovna1