Ciljne grupe ispitanika

Oksidativni stres je biohemijski fenomen i pojam relativno novijeg datuma, a zbog svoje interdisciplinarne prirode još uvek nije našao svoje zadovoljavajuće mesto u medicini.

 

Budući da oksidativni stres nema svoje specifične simptome te ne stvara realnu kliničku sliku osnovnog poremećaja, lekarima sve do pojave tehnoloških linija kao što je FRAS 5 sistem, nije bilo moguće da merenjem potvrde oksidativni stres na biohemijskom nivou.

 

Danas je kroz više od 700 naučnih radova potvrđena i opravdana primena FRAS 5 sistema za procenu pro- i antioksidansnog statusa. Istovremeno su prepoznata polja od interesa u humanoj medicini gde je utvrđen značaj merenja oksidativnog stresa za otkrivanje i dalji tok bolesti:

 

Imajući u vidu da rano otkrivanje narušene pro- i antioksidansne ravnoteže stvara uslove za bolje tumačene patoloških stanja, sledećim rizičnim grupama se preporučuje periodično merenje oksidativnog stresa:

 

U zaključku, svakoj osobi može se preporučiti evaluacija pro- i antioksidansnog statusa organizma bilo da su u pitanju naizgled zdrave osobe, a naročito ako su u pitanju oni koji su izloženi pro-oksidantnim faktorima (nezdrav  način života, prisutno zagadjenje životne sredine) ili pate od različitih hroničnih degenerativnih bolesti (kardiovaskularne bolesti, dijabet, Chronova bolest, reumatoidni artritis, kancer i dr), a takodje i oni koji su na posebnim tretmanima (bajpas, dijaliza, transplantacija, radioterapija, hemioterapija i dr).