Redox ravnoteža

 

 

Redox ravnoteža je odnos između pro-oksidanasa (slobodnih radikala) i anti-osidansnih jedinjenja (enzimi, vitamini i sl.) u našem telu. Naše telo održava finu ravnotežu između slobodnih radikala koji neutrališu toksične supstance i antioksidansnog zaštitnog sistema.

 

 

 

 


Kada se ova ravnoteža naruši nastaje oksidativni stres koji dovodi do ubrzanog starenja i značajno povećanog rizika za nastanak bolesti.

 

 

 

 

 

 


 

Postizanje i održavanje dobrog zdravlja počinje sa utvrđivanjem redox ravnoteže između slobodnih radikala i antioksidanskog potencijala.