Vrste usluga

 

    1. Merenje oksidativnog stresa


Analiza se vrši iz uzorka krvi na FRAS 5 instrumentu korišćenjem d-ROMs testa.

 

  1. Merenje antioksidansnog statusa organizma


Analiza se vrši iz uzorka krvi na FRAS 5 instrumentu korišćenjem PAT testa.

 

  1. Korelacija merenih vrednosti za pro- i antioksidansni status sa ostalim medicinskim podacima ispitanika

 

  1. Predlog tretmana ustanovljenog pro- i antioksidansnog statusa ispitanika.


– nutritivni

– suplementni

 

  1. Kontrola i praćenje efikasnosti preporučenog tretmana